محاسبه گر نمره آزمون آیلتس و تافل

از این خط کش هیجان انگیز اینتراکتیو برای تبدیل نمره تافل خود به آیلتس استفاده کنید. خیلی ساده نمره تافل خود را در جدول مربوطه وارد کنید و دکمه Enter را فشار دهید.


Get Adobe Flash player