نمونه رایتینگ های تصحیح شده

استاد آیلتس

نمونه رایتینگ ۱

قرار است سلسله مقالاتی را پیرامون انواع موضوعات رایتینگ تسک ۲ آیلتس بنویسیم. این مقاله اول است که به معرفی موضوعات پنجگانه رایتینگ تسک ۲ می پردازد. سپس تک تک موضوعات و ساتختار نگارش آن ها به صورت مجزا مورد بررسی قرار می گیرد!

مشاهده ادامه مطلب