کلاس آیلتس و اهمیت کالوکیشن ها

کلاس آیلتس

چرا باید کالوکیشن ها را در کلاس آیلتس بیاموزید؟

این روزها در اکثر کلاس آیلتس های معتبر، حرف های زیادی پیرامون استفاده از کالوکیشن ها یا همجوارها به دانشجویان زده می شود. ما در این مقاله، برای شما لیستی از کالوکیشن های پر کاربرد اما ساده را گرد آوری کرده ایم  تا بتوانید در جای مناسب از آن ها استفاده کنید. این کالوکیشن ها برای استفاده در پارت یک و دوی اسپیکینگ شما بسیار مناسب است.

 

کلاس آیلتس 

 

Collocations Lists

Some common verbs

have do make
have a bath
have a drink
have a good time
have a haircut
have a holiday
have a problem
have a relationship
have a rest
have lunch
have sympathy
do business
do nothing
do someone a favour
do the cooking
do the housework
do the shopping
do the washing up
do your best
do your hair
do your homework
make a difference
make a mess
make a mistake
make a noise
make an effort
make furniture
make money
make progress
make room
make trouble
take break catch
take a break
take a chance
take a look
take a rest
take a seat
take a taxi
take an exam
take notes
take someone’s place
take someone’s temperature
break a habit
break a leg
break a promise
break a record
break a window
break someone’s heart
break the ice
break the law
break the news to someone
break the rules
catch a ball
catch a bus
catch a chill
catch a cold
catch a thief
catch fire
catch sight of
catch someone’s attention
catch someone’s eye
catch the flu
pay save keep
pay a fine
pay attention
pay by credit card
pay cash
pay interest
pay someone a compliment
pay someone a visit
pay the bill
pay the price
pay your respects
save electricity
save energy
save money
save one’s strength
save someone a seat
save someone’s life
save something to a disk
save space
save time
save yourself the trouble
keep a diary
keep a promise
keep a secret
keep an appointment
keep calm
keep control
keep in touch
keep quiet
keep someone’s place
keep the change
 

come

 

go

 

get

come close
come complete with
come direct
come early
come first
come into view
come last
come late
come on time
come prepared
come right back
come second
come to a compromise
come to a decision
come to an agreement
come to an end
come to a standstill
come to terms with
come to a total of
come under attack
go abroad
go astray
go bad
go bald
go bankrupt
go blind
go crazy
go dark
go deaf
go fishing
go mad
go missing
go on foot
go online
go out of business
go overseas
go quiet
go sailing
go to war
go yellow
get a job
get a shock
get angry
get divorced
get drunk
get frightened
get home
get lost
get married
get nowhere
get permission
get pregnant
get ready
get started
get the impression
get the message
get the sack
get upset
get wet
get worried
 

Miscellaneous

Time Business English Classifiers
bang on time
dead on time
early 12th century
free time
from dawn till dusk
great deal of time
late 20th century
make time for
next few days
past few weeks
right on time
run out of time
save time
spare time
spend some time
take your time
tell someone the time
time goes by
time passes
waste time
annual turnover
bear in mind
break off negotiations
cease trading
chair a meeting
close a deal
close a meeting
come to the point
dismiss an offer
draw a conclusion
draw your attention to
launch a new product
lay off staff
go bankrupt
go into partnership
make a loss
make a profit
market forces
sales figures
take on staff
a ball of string
a bar of chocolate
a bottle of water
a bunch of carrots
a cube of sugar
a pack of cards
a pad of paper

پاورقی

درباره پویان زاهدی

او کارشناس ارشد و فارغ التحصیل دانشگاه شریف است. با گذراندن سال های بسیاری از عمر خود در کشور آمریکا، همواره استاد محبوب زبان آموزان ایرانی بوده است. او سابقه ی مدیریت دپارتمان زبان های خارجه ی مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک را در کارنامه دارد و بیش از یک دهه از فعالیت های اخیر خود را، در کنار مهندسی، صرف تدریس زبان در دوره های پیشرفته کرده است …

او تنیس بازی می کند. بر زبان های فرانسه و آلمانی اشراف دارد و مشاوره های مهاجرتی و فرهنگی او همواره برای زبان آموزان هیجان انگیز بوده است.

برای مشاهده کارنامه آیلتس آکادمیک ایشان با نمره ۸٫۵ روی این لینک کنید.

دوره های آموزشی

چرا ایزی آیلتس؟

. تضمینی در ۵ ماه
. انتخاب روز و ساعت با شما
. اساتید دارای نمره ی ۸/۵ آکادمیک آیلتس
. ۷ روز هفته کلاس، ۸ صبح تا ۹ شب
. تصحیح رایگان رایتینگ
. مشاوره مهاجرتی رایگان
. برنامه ریزی فردی برای شما
. کلاس های بحث آزاد رایگان برای اعضا

آدرس

ورودی گاندی:
گاندی جنوبی – پایین تر از بیمارستان گاندی
روبروی کوچه ۳۷ ام – پلاک ۱۰۸ – مجتمع ولیعصر ۱
واحد ۱۱۵
ورودی ولیعصر:
بالاتر از پارک ساعی – کوچه ۳۶ – مجتمع ولیعصر ۱
واحد ۱۱۵
تلفن تماس: ۸۸۶۴۷۶۳۰-۰۲۱